fbpx

NEW EXILLIS ULTRA 360 TM

New Exillis Ultra 360 TM

นวัตกรรมกระชับผิวด้วยคลื่น RF ตัวใหม่ล่าสุดจากประเทศอังกฤษ เรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาระบบการส่งผ่านความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และปลอดภัยที่สุดในปัจจุบัน คลื่นความร้อนที่สัมผัสผิวจะนุ่นนวลไม่ร้อนจนเกินไป ประกอบกับการมี Auto Switch Off System และ มี Sensor วัดปริมาณนำ้ในร่ายกายขณะทำ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียงจากความร้อน สามารถแก้ปัญหาผิวหย่อนได้สูงสุด เราสามารถใช้นวัตกรรม Refined RF Skin Lift กับการแก้ปัญหาผิวในส่วนต่างๆดังนี้
1. Face
2. Body
3. Lady Ultimate Care

Sign up for email &
save on your first order

Healthavenueclinic.com © 2020 All rights reserved.